Taal in het montessorionderwijs
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)

Woordenontwikkeling wordt gebruikt bij

 

Luisteren

Het gaat dan om de woorden die we begrijpen als we luisteren.


Spreken

Waarbij het gaat om de woorden die we tijdens het spreken gebruiken.

 

Leeswoordenschat,

Waarbij het gaat om de woorden die we tijdens het lezen begrijpend.


Schrijfwoordenschat

Waarbij het gaat om de woorden die we tijdens het schrijven/stellen gebruiken.

Impliciete en expliciete instructie

 

Impliciet door instructie
o voorlezen
o veel lezen over allerlei onderwerp (zeer belangrijk!)
o taalrijke omgeving (praten en discussie over onderwerpen)


• Expliciet door instructie:
o specifieke woorden behandelen
o ontwikkelen woordbewustzijn
o strategieën voor het leren van onbekende woorden

 

Koppel de woorden aan uw kosmisch onderwerp. 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)

Hoe kun je de woordenschat stimuleren?

 

Besteed in de onderbouw veel aandacht aan woordenschat en dan met name op
expliciete wijze.


Leer de kinderen goed lezen. De meeste woordenschat wordt door lezen verworven!
De toename woordenschat hangt vooral van lezen af (Cunningham & Stanovich,
1998).

Kies een brede aanpak!

 

 directe en indirecte instructie

herhaling
• veelvuldig confronteren met nieuwe woorden
• woorden in contexten plaatsen
actieve betrokkenheid bij leerlingen creëren
• gebruik maken van multimedia

 

Veel laten lezen

- Op school en thuis

- Rijke leeromgeving

- Veel verschillende soorten teksten

- Richten op specifieke woorden en hun betekenis

Hardware winterdeals
Investeer nu in goed werkende hardware en ICT met de winterdeals van de Rolf groep.
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Woordbetekenis

 

Ken ik dit woord?


• Moet ik weten wat dit woord betekent om te begrijpen wat ik lees?


• Als het woord belangrijk is, wat weet ik dan al over dat woord?


• Wat heeft het woord te maken met wat ik lees? Waar verwijst het naar?


• Hoe wordt het woord in de zin gebruikt? Geef het een beschrijving of laat het een
actie zien?


• Kan ik aan delen van het woord betekenis verlenen?


• Weet ik genoeg over het woord?


• Heb ik meer informatie nodig?


• Hoe kan ik aan meer informatie over het woord komen?

Moet ik dat aan iemand vragen of zoek ik het in een woordenboek of op internet op?


Leerlingen moeten leren hoe ze het beste een woordenboek, encyclopedie of internet kunnen

 Computerprogramma's

 

WoordenSTART (Ambrasoft, groep 1 en 2)


Woorden vangen (Zwijsen, groep 1 en 2)


Taaljournaal (Malmberg, groep 4 - 8)


Woordenschatprogramma Zwijsen (4 - 8)